"Education is the most powerful weapon which you can use to change the world." - Nelson Mandela

Fiscul aşteaptă declaraţiile pe venit

0

Potrivit legislaţiei fiscale a R. Moldova, persoanele fizice care au mai multe surse de venit sunt obligate să prezinte anual declaraţia cu privire la impozitul pe venit. Campania declarării veniturilor pentru 2015 a luat start în această lună şi va dura până la 25 martie, autoritatea fiscală anunţând câteva modificări menite să simplifice procesul de prezentare a declaraţiilor.

Mariana ŞALAMAC

Conform Codului Fiscal, persoanele fizice sunt obligate să depună Declarația privind impozitul pe venit (forma CET08) în cazul în care:

  • au două sau mai multe locuri de muncă, unde primesc salarii care, cumulativ, depăşesc valoarea totală de 29.640 lei pe an;
  • au obţinut venituri atât sub formă de salariu, cât şi din vânzarea proprietății, a căror valoare totală depăşeşte 29.640 de lei pe an;
  • nu au primit salariu, dar au obţinut venituri de la vânzarea proprietății (case, apartamente, maşini etc.) sau darea în chirie a terenurilor agricole, care depăşesc suma scutirii personale de 10.128 de lei;
  • solicită spre restituire impozitul pe venit achitat în plus.

De asemenea, dacă contribuabilul intenționează să-şi schimbe domiciliul permanent din R. Moldova în alt stat, trebuie să prezinte declaraţia cu privire la impozitul pe venit pentru întreaga perioadă a anului de gestiune cât a fost rezident.

Trebuie să depună declarația şi persoanele fizice – cetățeni străini sau apatrizi care au obținut statutul de rezident al R. Moldova. În ceea ce priveşte persoanele fizice nerezidente care și-au încheiat activitatea în R. Moldova, acestea sunt obligate să prezinte Declaraţia nerezidentului cu privire la impozitul pe venit (Forma NER08) în termen de trei zile de la încheierea activităţii.

Care sunt cotele impozitului şi scutirile de care puteţi beneficia

După cum informează Serviciul Fiscal de Stat, pentru persoanele fizice, cotele stabilite pentru impozitul pe venit sunt de 7% din venitul anual impozabil ce nu depăşeşte 29.640 de lei şi 18% din venitul anual impozabil ce depăşeşte 29.640 de lei.

Pentru 2015, la calcularea impozitului pe venit, fiecare contribuabil are dreptul la o scutire personală în mărime de 10.128 de lei pe an sau la o scutire personală majoră în mărime de 15.060 de lei. În cazul în care soţia/soţul nu beneficiază de scutire personală, contribuabilul are dreptul la o scutire suplimentară în valoare de 10.128 de lei. Contribuabilii pot beneficia şi de o scutire pentru fiecare persoană întreţinută în mărime de 2.256 de lei anual, cu excepţia invalizilor din copilărie pentru care scutirea anuală constituie 10.128 de lei.

De notat că tranşele de venit impozabile şi suma scutirilor se majorează anual, fiind ajustate la rata inflaţiei. Pentru comparaţie, anul trecut, cota impozitului de 7% a fost aplicată persoanelor fizice pentru venituri de 27.852 de lei, pentru veniturile mai mari fiind aplicată cota de 18%. Suma scutirii personale anuală a fost de 9.516 lei, iar a scutirii anuale personale majorate – de 14.148 de lei. Scutirea anuală pentru fiecare persoană întreţinută a constituit 2.124 de lei.

Online sau pe hârtie, la orice organ fiscal

Fiscul mai anunţă că, pentru simplificarea modului de declarare a veniturilor, persoanele fizice pot depune Declarația la orice organ fiscal, indiferent de locul de reședință. Mai mult, pentru a asigura recepționarea fără probleme a declaraţiilor a fost stabilit şi un program special: în perioada 21–24 martie 2016 oficiile fiscale vor funcţiona de la 8:00 până la 19:00, iar pe 25 martie, în ultima zi, vor fi deschise până la ora 20:00.

În ceea ce priveşte metodele de depunere a declaraţiilor, acest lucru poate fi făcut în format electronic, prin intermediul serviciului „Declarație electronică” sau pe suport de hârtie, forma CET08, inclusiv obținând de la organul fiscal versiunea Declarației pre-completate în baza actului de identitate. De menţionat că, dacă dispune de cheie electronică, contribuabilul poate previzualiza declaraţia accesând cabinetul personal pe portalul autorităţii fiscale. De asemenea, formularul CET08 poate fi expediat prin poştă (scrisoare recomandată), pe adresa oficiului fiscal la care persoana este deservită. Modul de completare a declaraţiei este explicat de specialiştii fiscali într-un „Ghid de orientare”, care poate fi accesat pe site-ul autorităţii fiscale (www.fisc.md).

Serviciul Fiscal de Stat atenţionează că, începând cu 2016, achitările realizează utilizând codul IBAN (International Bank Account Number), care poate fi identificat pentru o clasificaţie economică cu ajutorul Generatorului codului IBAN pentru încasări, disponibil pe site-ul Ministerului Finanţelor.

Amenzi pentru cei care nu-şi onorează obligaţiile fiscale

Cei care nu-şi vor onora obligaţiile fiscale riscă o sancţiune de 1.000 de lei, iar pentru prezentarea tardivă amenda este de 200 de lei.

La finele anului trecut, Fiscul a anunţat disponibilitatea unui nou serviciu care permitea vizualizarea online a informației privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național. Serviciul era disponibil pe pagina oficială a Fiscului, la rubrica „Informații publice/ Despre contribuabil”, unde după introducerea Codului fiscal al contribuabilului putea fi accesată informaţia. Ulterior însă acest serviciu, considerat foarte util de către contribuabili, a fost sistat din cauza unor erori în legătură cu trecerea la codurile IBAN, urmând să fie din nou funcţional „imediat ce vor fi înlăturate deficiențele depistate”.

O nouă formă a declaraţiei, la anul

În decembrie 2015, autoritatea fiscală a aprobat o nouă formă a Declaraţiei persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit, care a intrat în vigoare de la 1 ianuarie 2016. Astfel, persoanele fizice urmează să declare veniturile obținute în perioada fiscală 2016 prin formularul Declarației nou aprobate (Forma CET15).

Opinie

Olga Golban, şef al Serviciului impozitare internațională, Direcția metodologia impozitelor directe și impozitare internațională, Direcția generală metodologia impozitelor și taxelor, Inspectoratul Fiscal Principal de Stat:

În vederea simplificării procedurii de depunere a Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit (forma CET08) este oferit serviciul ‚Declaraţie pre-completată’, care vine să modernizeze procesul de completare a declarației şi să diminueze timpul necesar. Este un serviciu oferit contribuabililor care utilizează atât sistemul electronic de depunere a declaraţiei, cât şi modul tradițional prin a se adresa la oficiul fiscal teritorial. Declaraţia pre-completată este generată în baza informației disponibile în sistemul informațional al Serviciului Fiscal de Stat. Totodată, în situația în care contribuabilul a obţinut şi alte surse de venituri, cum ar fi de la înstrăinarea proprietăţilor, datele din declarație pot fi modificate. Inclusiv este prevăzută opțiunea de generare a rechizitelor bancare la care urmează a fi achitat impozitul datorat.

Pentru simplificarea modului de declarare a veniturilor pentru 2015, persoanele fizice pot depune Declarația la orice organ fiscal, indiferent de locul de reședință al acestora. Pentru a asigura recepționarea de la persoanele fizice a declaraţiilor, în ultima săptămână din perioada de depunere a declarațiilor cu privire la impozitul pe venit (21–25 martie), a fost stabilit un program extins.

Statistică

Pentru anul 2014, Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, la situaţia din 29 martie 2015, a recepţionat 202,2 mii de declaraţii pe venit, cu aproape 35 de mii mai multe decât în 2013. Dintre acestea, 38,31 mii declaraţii au fost depuse de persoane juridice, iar 163,9 mii – fizice.

O dinamică pozitivă s-a observat în cazul declaraţiilor electronice. Astfel, persoanele fizice au depus pentru anul 2014 4,6 mii declaraţii fiscale electronice, comparativ cu 4,1 mii din 2013. În acelaşi timp, numărul declaraţiilor pe hârtie pentru 2014 s-a redus până la 82,5 mii, faţă de 116 mii prezentate pentru anul 2013.

În ceea ce priveşte persoanele juridice, agenţii economici au depus pentru anul 2014 26,3 mii de declaraţii, faţă de 25,5 mii pentru 2013. În schimb s-a redus numărul declaraţiilor fiscale pe hârtie – de la 11,6 mii pentru 2013 până la 11,1 mii pentru anul 2014.

sursa: eco.md
Share.

Tu ce părere ai?