"Education is the most powerful weapon which you can use to change the world." - Nelson Mandela

Browsing: societate pe acţiuni

Societatea pe acțiuni (abreviat SA sau S.A.) este una din formele de societate comercială cu o largă reglementare și implementare pe plan internațional. Aceasta este o societate de capitaluri, asociații răspund pentru pierderile societății doar în limita acțiunilor deținute.

1 2 3