"Education is the most powerful weapon which you can use to change the world." - Nelson Mandela

Browsing: Piaţa de capital

Piaţa de capital face parte din piața financiară, în care banii sunt tranzacționaţi pe termen lung, adică fondur cu scadența mai mare de un an. Funcţia pieţei de capital este cea de redistribuire a capitalului liber și investirea în diverse active financiare profitabile.

Distribuirea resurselor financiare pe piața de capital poate fi realizată prin:
– credite bancare (împrumuturi);
– acțiuni;
– obligațiuni;
– instrumente financiare derivate;
– note și ipoteci.

1 2 3 9