"Education is the most powerful weapon which you can use to change the world." - Nelson Mandela

Browsing: bancă

O bancă comercială reprezintă o instituție financiară care efectuează diferite tipuri de operațiuni cu valută, titluri de valoare, creditare, depozite și alte servicii financiare pentru întreprinderi, persoane fizice şi autorităţi publice.
Funcţia de bază a unei bănci este de acumularea capitalului liber de la persoane fizice şi juridice în forma de depozite şi distribuirea acestuia în formă de credite.
Băncile de asemenea efectuaează operaţiuni cu valori mobiliare de stat şi pot acţiona în calitate de broker sau dealer atât pe piaţa primară, cât şi pe cea secundară.

1 2 3 12