"Education is the most powerful weapon which you can use to change the world." - Nelson Mandela

Browsing: Banca Naţională a Moldovei

Banca Naţională reprezintă principalul organism de reglementare a sistemului bancar al țării sau unui grup de țări, inclusiv realizarea politicii monetare, creditare şi gestionarea ratelor pentru menţinerea unui nivel optim al inflaţiei. Un aspect important în activitățile băncii centrale este independența față de Guvern.
funcţiile de bază sunt:
– emiterea de bancnote și monede;
– realizarea politicii monetare;
– este “banca băncilor” acesta oferă credite în unele țări supravegherea activității băncilor;
– refinanțare a instituțiilor de credit și bancare (inclusiv prin stabilirea ratei de refinanțare, rata Lombard, și așa mai departe);
– gestionarea rezervelor valutare oficiale.

1 2 3 16