"Education is the most powerful weapon which you can use to change the world." - Nelson Mandela

Proiect UE. Inventarierea transfrontaliera a terenurilor degradate

0

Asociaţia pentru Studii Sociale Aplicate ”ASSTREIA” participă în calitate de partener în cadrul proiectului „Inventarierea transfrontaliera a terenurilor degradate” MIS-ETC 1705, implementat în perioada 03.12.2013-02.10.2015. Proiectul se desfăşoară în cadrul Programului Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013 codul şi este finanţat de Uniunea Europeană prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate şi Parteneriat şi co-finanţat de statele participante în program.

Beneficiar al proiectului este Asociatia pentru Tineret “Emil Racovita 2000” din Vaslui România, iar în calitate de parteneri sînt Asociatia pentru Dezvoltare Intercomunitara a Judetului Vaslui (ADIV) Romania, Universitatea Stefan Cel Mare Suceava (USV) Romania, Asociatia pentru studii sociale aplicative (ASSTREIA) Republica Moldova, Consiliul Raional Criuleni din Republica Moldova, Consiliul Raional Bolgrad Ucraina si Organizatia Publica Regionala Bolgrad „Centru Initiative ASTERA” din Ucraina.

Uniunea Europeană finanţează acest proiect cu un grant total de 1,935,500.00 EURO (36179720.85 MDL) dintre care contribuţia UE fiind 1,741,466.13 ( 32552703.93 MDL) EURO, iar cofinanţare 194,033.87(3627016.92 MDL) EURO.

Conferinţa de lansarea a poiectului s-a desfăşurat la data de 26.01.2014, în oraşul Vaslui, România.

Obiectivele specifice ale proiectului vizează elaborarea de instrumente de orientare pentru cele mai bune practici de management a eroziunii solurilor şi a alunecărilor de teren în cele trei zone ţintă stabilite; creşterea gradului de conştientizare pe problema creşterii eroziunii solurilor, studiul cauzelor şi efectelor negative în regiunea transfrontalieră.

Proiectul urmăreşte atingerea obiectivelor Priorităţii 2 din cadrul programului: „Mediu şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă” care are ca obiectiv dezvoltarea premiselor pentru îmbunătăţirea pe termen lung a calităţii mediului prin acţiuni care vizează reducerea eroziunii solului şi ameliorarea capacităţii sale de producţie. Obiectivul măsurilor practice este de a oferi un inventar integral al formelor de terenuri degradate din zonele vizate şi crearea unei baze de date transfrontalieră, care să includă atribute calitative, cantitative si economice, fundamentale în reconstrucţia ecologica a terenurilor degradate.

Asociaţia pentru Studii Sociale Aplicate ”ASSTREIA”, în calitate de partener, are rolul de a elabora o campanie de senisibilizare a populaţiei în raport cu problema eroziunii solului precum şi precăutarea soluţiilor eficiente.

Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013 este finanţat de Uniunea Europeană prin intermediul Instrumentului de Vecinătate şi Parteneriat şi co-finanţat de statele participante în program.

Graniţe comune. Soluţii comune.” – www.ro-ua-md.net

 

Share.

Tu ce părere ai?